Rynek robotów współpracujących czeka duży wzrost

| Gospodarka Roboty

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku robotów współpracujących zwiększy się z 710 mln dolarów w 2018 do 12 mld dolarów w 2025, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o ponad 50%! Przyczyni się do tego przede wszystkim wysoki zwrot z inwestycji w zakup maszyn tego typu oraz atrakcyjne ceny, dzięki czemu na coboty będą mogły sobie pozwolić średnie, a nawet małe przedsiębiorstwa. Rynek robotów współpracujących napędzać też będą rosnące inwestycje w automatyzację w przemyśle, w ramach wdrażania Industry 4.0, oraz postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Rynek robotów współpracujących czeka duży wzrost

Najszybciej w okresie objętym analizą rosnąć będzie segment robotów współpracujących o udźwigu 5-10 kg dzięki popytowi na nie w branży motoryzacyjnej, meblarskiej, metalowej i maszynowej. Ponadto maszyny tego typu uznawane są za najbezpieczniejsze do realizacji większości zadań automatyki przemysłowej. Dotychczas pod względem zastosowań robotów współpracujących dominowały zadania typu pick and place. W przyszłości natomiast na znaczeniu będzie zyskiwał montaż.