IFIX 6.0 PL - SCADA teraz w polskiej wersji językowej

| Gospodarka PLC, HMI, Oprogramowanie

Od wydania poprzedniej polskojęzycznej wersji językowej (iFIX 5.8 PL) upłynęło już 5 lat. GE SCADA IFIX 6.0 PL wpisuje się w oczekiwania, jakie stawiane są przed nowoczesnymi systemami do nadzorowania produkcji - umożliwia szybkie tworzenie otwartych i elastycznych aplikacji SCADA, nie pomijając kwestii bezpieczeństwa i odporności na cyberataki. Pojawiło się tylko kilka wersji językowych oprogramowania IFIX 6.0, docenić więc należy fakt, że producent nie zapomina o polskich użytkownikach.

IFIX 6.0 PL -  SCADA teraz w polskiej wersji językowej

Wraz z ukazaniem się najnowszej, siódmej już, polskiej wersji językowej pojawia się szereg nowych usprawnień oraz udoskonaleń znanych już funkcjonalności:

  • Wykorzystanie protokołu komunikacyjnego OPC UA (bazującego na protokołach HTTP, TCP/IP, SOAP), zapewniającego bardzo dużą skalowalność i niezależność systemu oraz komunikację z urządzeniami i oprogramowaniem wielu producentów.
  • iFIX 6.0 PL obejmuje zintegrowane wsparcie dla standardów ISA 18.2 dla funkcji odkładania alarmów (ang. "alarm shelving"). Funkcjonalność ta pozwala na jeszcze lepsze zarządzanie alarmami i ich sprawną priorytetyzację, a w efekcie zwiększa wydajność operatorów i umożliwia szybszą reakcję na krytyczne zdarzenia.
  • Dłuższe nazwy i opisy zmiennych - z dotychczasowych 30 znaków, teraz iFIX oddaje ich do dyspozycji aż 256. Zwiększa to czytelność aplikacji i zapewnia lepszą obsługę długich nazw zmiennych pochodzących ze sterowników PLC.

Nie można też pominąć takich funkcji i ulepszeń, jak nowe obiekty dynamo, ochrona domenowa, funkcjonalność Global Time Control, czy przystępny klient archiwizacji Historian Essentials w cenie licencji iFIX. Razem z klientami dostępu mobilnego (GE Webspace, GE WebHMI) iFIX tworzy kompletne i potężne narzędzie do zdalnego zarządzania i sterowania produkcją.

Jest co najmniej 6 powodów, dla których warto wybrać GE SCADA iFIX 6.0 PL:

  • obecny z powodzeniem na rynku już 35 lat, w 20 tys. zakładów na całym świecie, w tym w ponad 900 w Polsce;
  • polska wersja językowa - zarówno systemu, jak i dokumentacji, oraz polskie wsparcie u dystrybutora;
  • lepsze zarządzanie alarmami z funkcją odkładania alarmów;
  • 256 znaków dla nazw i opisów zmiennych;
  • IFIX jako serwer OPC UA;
  • archiwizacja do 1000 I/O oraz aż do 10 000 I/O w buforze w cenie licencji z GE Historian Essentials.

Promocja GE Acceleration Plan

Wraz z wprowadzeniem iFIX 6.0 PL na rynek, producent razem z dystrybutorem oprogramowania, przygotował bardzo atrakcyjną promocję dla obecnych użytkowników systemu. Do końca roku 2019 wraz z aktualizacją licencji można skorzystać z wyjątkowo ciekawej oferty na objęcie oprogramowania profesjonalnym wsparciem GE Digital Acceleration Plan, gwarantującym nie tylko dostęp do inżynierów wsparcia technicznego producenta, ale - przed wszystkim - bezpłatne aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania programu.

źródło: VIX Automation