Połączenie spółek Dräger w Polsce

| Gospodarka Aktualności

Z dniem 1 października 2019 roku spółka Dräger Safety Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Uniwersyteckiej 18 w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292358 została przejęta przez spółkę Dräger Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Posag 7 Panien 1 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000072965. Połączenie spółek jest elementem wewnętrznej restrukturyzacji w grupie i nie ma wpływu na wykonywanie umów zawartych przez łączące się spółki.

Połączenie spółek Dräger w Polsce

Przejęcie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Dräger Safety Polska Sp. z o.o. na Dräger Polska Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. Wszystkie prawa i obowiązki z umów zawartych przez Dräger Safety Polska Sp. z o.o., w tym zobowiązania i należności, przeszły na Dräger Polska Sp. z o.o.

Dane spółki, które obowiązują od 1 października 2019 r.:

Dräger Polska Sp. z o.o.
Diamond Business Park URSUS
Budynek H
ul. Posag 7 Panien 1
02-495 Warszawa, Polska
tel. +48 22 243 06 58
fax +48 22 243 06 59
NIP: 554-023-26-10
REGON: 090518586
KRS 0000072965

Pozostałe kontakty:

 • Biuro Katowice
  ul. Uniwersytecka 18, 40-007 Katowice
  tel. +32 388 76 60
  fax. +32 601 26 24
 • Biuro Bydgoszcz
  ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
  tel. +52 346 14 33
  fax. +52 346 14 37
 • Biuro Gdynia
  ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
  tel. +58 671 77 70
  fax. +58 671 05 50
 • Biuro Głogów
  Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-200 Głogów
  tel. +76 728 63 18
  fax. +76 728 63 68

www.draeger.com

service: serwis.polska@draeger.com

sprzedaż:

źródło: Dräger