Stabilny wzrost na rynku Robot Operating System

| Gospodarka Aktualności

Jak przewiduje Markets and Markets wartość globalnego rynku platformy programistycznej Robot Operating System (ROS), przeznaczonej do tworzenia oprogramowania dla robotów, zwiększy się z 312 mln dolarów w 2019 roku do 467 mln dolarów w roku 2024, co oznaczać będzie stabilny, średni wzrost o ponad 8% rocznie.

Stabilny wzrost na rynku Robot Operating System

Wśród najważniejszych czynników, które się do tego przyczynią, wymienia się wzrost inwestycji w badania i rozwój w dziedzinie automatyzacji przemysłu, rosnący popyt na rozwiązania według modelu Robotics-as-a-Service i coraz większą popularność robotów przemysłowych. Ważnym segmentem tego rynku będą również roboty współpracujące - prognozuje się, że w okresie objętym analizą będzie on rósł najszybciej. Największy udział będzie w nim miał przemysł motoryzacyjny, zaś pod względem geograficznym platforma ROS najszybciej popularyzować się będzie w regionie Azji i Pacyfiku.