Elektrobudowa ogłosiła upadłość

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Elektrobudowa, działająca na polskim rynku energetycznym i przemysłowym, ogłosiła upadłość. Problemy firmy zaczęły się wraz z pojawieniem się trudności w budowie instalacji metatezy dla PKN Orlen. Realizacja tego projektu mocno nadwyrężyła budżet wykonawcy. Zarząd wskazuje, że podjęta decyzja jest podparta brakiem możliwości nawiązania współpracy z bankami oraz stowarzyszeniami ubezpieczeniowymi. Ma to ogromne znaczenie pod względem restrukturyzacji obecnego zadłużenia i warunków finansowania firmy.

Elektrobudowa ogłosiła upadłość

Pierwsze problemy Elektrobudowy były związane z kontraktem na realizację instalacji metatezy dla PKN Orlen w Płocku, które zaczęły przybierać na sile na początku 2019 roku. Projekt został zrealizowany z dużym opóźnieniem, a kary umowne, które musiał w związku tym ponieść wykonawca zachwiały jego wskaźnikami finansowymi. Banki z tego powodu odcięły firmie dostęp do różnych form finansowania.

Później Elektrobudowa znalazła się w poważnym sporze z innymi koncernami państwowymi, takimi jak Tauron, dla którego spółka realizowała projekt bloku w elektrociepłowni zlokalizowanej w Tychach. W pierwszym kwartale bieżącego roku spółce udało się polubownie rozwiązać spory z Tauronem Ciepło, PKN Orlen oraz zakończyć spór ze związkami zawodowymi w Finlandii.

W drugim i trzecim kwartale 2019 roku potencjalni inwestorzy wyrażali swoje zainteresowanie firmą. Jednym z nich była grupa Zarmen, do której należy Koksownia Częstochowa Nowa i Remak-Energomontaż S.A. Grupa ogłosiła, że obejmie akcje za 31,5 mln zł, co odpowiada za 65% udziału w Elektrobudowie. Zarmen zamierzał także udzielić dalszego wsparcia finansowego spółce. Grupa dodatkowo złożyła wniosek do UOKiK o przejęcie kontroli nad Elektrobudową. We wrześniu 2019 roku Zarmen wycofał swoją ofertę.

Kolejnym inwestorem była spółka PG Energy, która wykazywała zainteresowanie udziałem w restrukturyzacji firmy. We wrześniu 2019 roku spółka inwestycyjna Starhedge złożyła ofertę objęcia do 32,99% udziału w ramach emisji akcji serii F.

Elektrobudowa po trzech kwartałach 2019 roku odnotowała skonsolidowane przychody na poziomie 381,5 mln zł, w porównaniu z 513,5 mln zł z roku 2018. Spółka zanotowała straty w wysokości 119,1 mln zł netto, dla porównania w roku 2018 wyniosły one 55,1 mln zł.

źródło: WNP

Zobacz również