JM-Tronic z certyfikatem IEn

| Gospodarka Bezpieczeństwo

JM-Tronic - warszawski producent aparatury elektroenergetycznej - poinformował o uzyskaniu przez cyfrowe zespoły automatyki zabezpieczeniowej megaMUZ-2 i megaMUZ-smart, które pełnią rolę zabezpieczeń oraz sterowników pól rozdzielni średniego napięcia, certyfikatów wydanych przez Instytut Energetyki w Warszawie. Potwierdzają one spełnienie przez te urządzenia wymagań normy PN-EN 60255-1:2010.

JM-Tronic z certyfikatem IEn