Photon Energy zbuduje na Węgrzech 10 elektrowni fotowoltaicznych

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Firma Photon Energy rozpoczęła działania zmierzające do uruchomienia w miejscowości Püspökladány na Węgrzech dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp. Powstaną one na terenie o powierzchni 19,8 ha. Spółka oczekuje, że po uruchomieniu planowanym w IV kwartale 2020 r. elektrownie będą generowały ok. 20 GWh energii rocznie, która trafi do sieci E.ON Tiszántúli Áramhálózati. Inwestycja sprawi, że łączna moc portfela węgierskich elektrowni zwiększy się do 49,2 MWp, a globalnie do 88,7 MWp. 

Photon Energy zbuduje na Węgrzech 10 elektrowni fotowoltaicznych

Photon Energy, działając w modelu EPC, zaprojektuje instalacje, dostarczy niezbędną technologię PV, a po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniu elektrowni będzie świadczyć usługi O&M polegające na długoterminowym zarządzaniu i serwisie aktywów.

Grupa będzie obsługiwać elektrownie za pośrednictwem czterech spółek projektowych, w pełni od niej zależnych, posiadających łącznie dziesięć koncesji, w ramach systemu wsparcia METÁR. Pięć licencji uprawnia każdą elektrownię do sprzedaży energii elektrycznej na rynku spot, w ramach taryfy gwarantowanej w wysokości 33 360 HUF za MWh (około 96,6 EUR za MWh) przez 15 lat i 5 miesięcy, przy maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji 29 955 MWh na licencję. Pozostałe pięć licencji uprawnia każdą elektrownię do takiej samej taryfy gwarantowanej na 17 lat i 11 miesięcy, przy maksymalnej zatwierdzonej i wspieranej produkcji wynoszącej 34 813 MWh na licencję. Całkowite roczne przychody wszystkich dziesięciu elektrowni mają wynieść 1,936 mln EUR.

źródło: Photon Energy