Rynek kabli wysokiego napięcia - ponad 47 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Według Grand View Research wartość globalnego rynku kabli wysokiego napięcia zwiększy się z 35 mld dolarów w 2019 roku do ponad 47 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 4%. Napędzać go będzie przede wszystkim rozwój energetyki wiatrowej, inwestycje w połączenia międzysieciowe oraz inwestycje w systemy przesyłowe i dystrybucyjne, w tym systemy smart grid.

Rynek kabli wysokiego napięcia - ponad 47 mld dolarów w 2027 roku

W 2019 roku największą popularnością cieszyły się napowietrzne instalacje kabli WN -jako najwygodniejsze i najtańsze. Ich udział w tytułowym rynku przekroczył 55%. Oczekuje się, że utrzymają one pozycję lidera przez cały okres objęty analizą, mimo, że w tym czasie najszybciej będzie się rozwijał segment instalacji podziemnych.