Przyszłość rynku kabli podmorskich

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Grand View Research, wartość światowego rynku kabli podmorskich zwiększy się z 21 mld dolarów w 2019 roku do prawie 38 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie stabilny, średni, coroczny wzrost o ponad 7%. Napędzać go będą przede wszystkim rosnące inwestycje w morskie farmy wiatrowe i połączenia między krajami oraz wyspami, w celu poprawy jakości dostaw energii i łączności, a także inwestycje w morskie instalacje wydobycia ropy i gazu.

Przyszłość rynku kabli podmorskich

Rozwojowi segmentu kabli komunikacyjnych sprzyjać również będzie zwiększanie się ruchu sieciowego w Internecie, w skali globalnej. W minionym roku, w tytułowym rynku największy udział miała energetyka wiatrowa. Przewiduje się, że również w okresie objętym analizą ten segment będzie się rozwijał najszybciej. Pod względem geograficznym dotychczasowy lider - region Azji i Pacyfiku - także w przyszłości będzie rósł najszybciej.

Zobacz również