Prognoza dla rynku podmorskich sieci elektroenergetycznych

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku podmorskich sieci elektroenergetycznych zwiększy się z 9 mld dolarów w 2022 roku do prawie 15 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost co roku o ponad 10%, prognozuje Markets and Makrets. Przyczynią się do niego przede wszystkim inicjatywy wspierające produkcję energii odnawialnej na morzu, zwłaszcza w elektrowniach wiatrowych, a także wzmożenie działalności w zakresie poszukiwania ropy naftowej i gazu w złożach na morzu z powodu wyczerpywania się lądowych zasobów paliw kopalnych.

Prognoza dla rynku podmorskich sieci elektroenergetycznych

Głównym czynnikiem hamującym będą wysokie koszty początkowe uruchomienia, a następnie również utrzymania podmorskich sieci elektroenergetycznych. Największy udział w tytułowym rynku, według komponentu, będzie miał segment kabli, a według głębokości najszybciej będzie się rozwijać segment głębinowy. Pod względem geograficznym największy udział w rynku podmorskich sieci elektroenergetycznych będzie miała Europa, dzięki dynamicznemu rozwojowi energetyki wiatrowej.