Rynek kabli podmorskich - ponad 44 mld dolarów w 2030 roku

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość światowego rynku kabli podmorskich zwiększy się z 27 mld dolarów w 2022 roku do 44 mld dolarów w roku 2030, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 6%. Napędzać go będą przede wszystkim rosnące inwestycje w morskie farmy wiatrowe, w połączenia energetyczne i komunikacyjne między lądem a wyspami, a także w odwierty głębinowe ropy i gazu.

Rynek kabli podmorskich - ponad 44 mld dolarów w 2030 roku

Wśród czynników sprzyjających wymienia się też rosnące zapotrzebowanie na podwodne kable zasilające HVDC, coraz większe natężenie ruchu w Internecie, rozwój sieci 5G oraz postęp w zakresie technik instalacji, konserwacji i materiałów kabli podmorskich.

W zeszłym roku największy udział w tytułowym rynku miał segment podmorskich kabli elektroenergetycznych - ponad 62%. W okresie objętym analizą najszybciej będzie rosło zapotrzebowanie na tego typu kable telekomunikacyjne. W 2022 roku naziemny segment instalacji podmorskich miał największy udział - 73%, ale najszybciej zwiększać się będzie popyt na kable podwodne.