Tele-Fonika Kable przejmuje producenta kabli podmorskich - firmę JDR

| Gospodarka Artykuły

Firma Tele-Fonika Kable (TFKable) przejmie JDR Cable Systems (Holdings) Ltd. (JDR), czołowego producenta podmorskich kabli magistralowych oraz zasilających. Zaawansowane systemy podmorskie JDR są stosowane przez firmy z sektora ropy naftowej, gazu oraz energetyki odnawialnej, inwestujące w instalacje morskie. Firmy od dawna ściśle współpracują - TFKable jest dostawcą żył uszczelnionych niskiego, średniego i wysokiego napięcia do produktów JDR.

Tele-Fonika Kable przejmuje producenta kabli podmorskich - firmę JDR

Sfinalizowanie transakcji zaplanowano na III kwartał bieżącego roku. By mogło to nastąpić niezbędne są jeszcze zgody odpowiednich organów regulacyjnych i spełnienie zwyczajowo przyjętych warunków.

Tele-Fonika zamierza utrzymać działalność JDR w obecnych lokalizacjach.

źródło: Tele-Fonika Kable