Duży wzrost na rynku automatyzacji nawadniania

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Grand View Research wartość globalnego rynku automatyki nawadniania wzrośnie z 2,6 mld dolarów w 2019 r. do 9 mld dolarów w roku 2027, co oznaczać będzie znaczący średni wzrost o prawie 17% rocznie. Przyczynią się do tego głównie zmiany klimatu (susze) zmniejszające skuteczność tradycyjnych technik irygacyjnych, dodatkowe korzyści jakie przynosi zautomatyzowanie tego zadania (ograniczenie zużycia wody, obniżanie kosztów pracy, większa efektywność na dużych powierzchniach, większe możliwości w zakresie kontroli) oraz popularyzacja automatyzacji w rolnictwie.

Duży wzrost na rynku automatyzacji nawadniania

Sprzyjające powinno być oprócz tego wsparcie rządowe, które promuje inicjatywy umożliwiające oszczędzanie wody, wprowadzone dotychczas już m.in. w Australii. Hamować rozwój tego rynku będą głównie wysokie koszty automatycznych instalacji nawadniania i brak infrastruktury do ich wdrażania. Najszybciej będzie się rozwijać segment sensorów, ze względu na typ - nawadnianie kropelkowe, a w zakresie aplikacji - irygacja poza rolnictwem (m.in. pól golfowych, terenów sportowych, ogrodów, muraw).