Nowy prezes Universal Robots

| Gospodarka Roboty

Kim Povlsen został powołany na stanowisko prezesa zarządu Universal Robots, które obejmie 1 marca 2021 roku. Povlsen jest Duńczykiem, piastował stanowiska zarządcze w obszarze biznesu i technologii w firmie Schneider Electric.

Nowy prezes Universal Robots