S&T zmodernizuje systemy Polskiej Agencji Atomistyki

| Gospodarka Aktualności

Firma S&T wygrała wart blisko 2 mln zł przetarg na wdrożenie oprogramowania oraz narzędzia do analizy i raportowania dla Centrum Analizy Danych Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), działającego w strukturze Polskiej Agencji Atomistyki (PAA). Kontrakt obejmuje wdrożenie oprogramowania składającego się z dwóch głównych modułów – bazy danych ogólnopolskiego monitoringu radiacyjnego oraz z narzędzi do analizy i raportowania. S&T będzie świadczyło także serwis gwarancyjny i asystę techniczną w okresie 60 miesięcy od końca wdrożenia.

S&T zmodernizuje systemy Polskiej Agencji Atomistyki

CEZAR odpowiada za systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej w Polsce. Pełni także rolę Krajowego Punktu Kontaktowego i wykonuje zadania wynikające z międzynarodowego systemu powiadamiania o zdarzeniach radiacyjnych, które obejmują m.in. wczesne informowanie o awarii jądrowej oraz pomoc w przypadku wystąpienia zagrożeń promieniotwórczych. W ramach działań statutowych Polskiej Agencji Atomistyki prowadzony jest stały monitoring mocy dawki promieniowania gamma oraz zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku naturalnym oraz produktach spożywczych.

Polska Agencja Atomistyki poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska. Odpowiada zarówno za monitoring ogólnokrajowy, jak i lokalny. Zarządzany przez nią system wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych zasilany jest informacjami z placówek pomiarowych oraz sieci stacji PMS (Permanent Monitoring Station), które w sposób ciągły wykonują pomiary mocy oraz widma promieniowania gamma. Pomiary te umożliwiają szybkie wykrycie pojawienia się w środowisku naturalnym izotopów pochodzenia sztucznego.

źródło: S&T