Rynek maszyn do obróbki drewna czeka odbicie

| Gospodarka Aktualności

W 2020 roku rynek maszyn do obróbki drewna, w związku z pandemią, zanotował spadek o 0,4%, do wartości 4,5 mld dolarów. W kolejnych latach ma on jednak wzrosnąć, jak prognozuje Fortune Business Insights, z 4,6 w 2021 do 6 mld dolarów w 2028 roku, co oznaczać będzie stabilny średni wzrost o prawie 4% rocznie. Sytuacja ma ulec poprawie dzięki temu, że popyt na maszyny do obróbki drewna będzie stopniowo wracał do poziomu sprzed pandemii.

Rynek maszyn do obróbki drewna czeka odbicie

Poza tym wzrosty ma napędzać zwiększające się zapotrzebowanie na zautomatyzowane urządzenia tego typu i te o większej precyzji, jak również rosnąca popularność prefabrykowanych domów drewnianych i niestandardowych wyrobów drewnianych. Największy udział w tytułowym rynku będą miały tokarki, zaś najszybciej będzie się rozwijać segment strugarek. Pod względem zastosowania z kolei dominować będzie produkcja mebli, a najszybciej będzie rosło budownictwo. Geograficznie największy udział w rynku maszyn do obróbki drewna będzie miała Europa, zaś najszybciej będzie się on rozwijał w rejonie Azji i Pacyfiku.