Przyszłość rynku badań nieniszczących

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość globalnego rynku badań nieniszczących zwiększy się z prawie 14 mld dolarów w 2020 roku do około 23 mld dolarów w 2028, co oznaczać będzie średni coroczny wzrost o prawie 7%. Przyczyni się do tego głównie ich udoskonalanie pod względem dokładności i łatwości wykonywania, a także wzrost świadomości na temat ich zalet, natomiast hamować go będzie przede wszystkim brak wykwalifikowanej siły roboczej.

Przyszłość rynku badań nieniszczących

Największy udział w tytułowym rynku utrzyma segment usług, ze względu na wysoki koszt początkowy sprzętu i stopień jego skomplikowania. Ze uwagi na typ najpopularniejsze będą badania ultradźwiękami, które są cenione za dokładność i łatwość obsługi sprzętu. Wzrost jest też prognozowany w segmencie badań radiograficznych, uważanych za najbardziej precyzyjne, chociaż wysoki koszt sprzętu będzie go spowalniać.