Nowa stacja energetyczna Energi Operatora

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Spółka Energa Operator zakończyła budowę nowej stacji rozdziału pierwotnego średnich napięć 15 kV. Obiekt znajduje się w miejscowości Winnica. W ramach tej inwestycji wybudowano również kilkanaście kilometrów linii kablowej, która zasila stację, oraz linię światłowodową. Budowa obiektu w Winnicy stanowiła pierwszy etap większej inwestycji, która ma wzmocnić sieć energetyczną w powiatach pułtuskim oraz nowodworskim i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne całego regionu.

Nowa stacja energetyczna Energi Operatora