Energa ma nowy system zarządzania ruchem sieci

| Gospodarka Aktualności

Spółka Energa-Operator wdraża centralny system zarządzania ruchem sieci elektroenergetycznej SCADA/ADMS. Umożliwi on sterowanie pracą sieci WN, SN oraz nn na całym obszarze działania tego przedsiębiorstwa. Nowy system przyspieszy usuwanie awarii i ułatwi sterowanie rozproszonymi odnawialnymi źródłami energii.

Energa ma nowy system zarządzania ruchem sieci

Proces wdrożenia podzielono na dwa etapy. Pierwszy realizowany jest w ramach projektu Smart Grid, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020). Obejmuje on m.in. wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia pracy sieci w czasie rzeczywistym wraz z jego wizualizacją oraz funkcji automatycznej identyfikacji uszkodzeń. Zastosowanie modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation and Restoration), dzięki automatyzacji przełączeń na sieci, umożliwi znaczne ograniczenie czasu usuwania oraz zasięgu awarii. System będzie również miał możliwość dokonywania samoczynnej rekonfiguracji sieci w celu optymalizacji pracy. Wdrożenie funkcji kontroli przepływu mocy czynnej i biernej ułatwi m.in. sterowanie źródłami rozproszonymi.

W ramach drugiego etapu modernizacji, którego zakończenie planowane jest na koniec 2026 r., wprowadzone zostaną kolejne funkcjonalności. System wzbogacony będzie m.in. o funkcję symulatora treningowego dla dyspozytorów. Dodana zostanie także funkcja kontroli i regulacji wielkości generowanej mocy w źródłach wytwórczych przyłączonych do sieci wszystkich napięć, funkcja planowania i uzgadniania wyłączeń dla sieci WN, SN i nn z możliwością tworzenia sekwencji łączeniowych, funkcja obsługi zgłoszeń, reklamacji i awarii z możliwością dynamicznego wyznaczania wskaźników realizacji zadań (wskaźnik zaoszczędzonej energii, wskaźniki niezawodności zasilania) oraz funkcja automatycznego generowania i aktualizacji schematów sieci niskich napięć.

źródło: Energa-Operator

Zobacz również