Modernizacja linii WN Płock-Sierpc

| Gospodarka Aktualności

Energa-Operator zmodernizuje ponad 24 kilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia na trasie Płock – Sierpc. W ramach tego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską, zostaną wymienione przewody robocze na przewody wysokotemperaturowe oraz przewody odgromowe i komunikacyjne. Zostaną również wykonane konieczne prace przystosowawcze na stanowiskach słupowych. Dzięki temu zwiększy się potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii, a także poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej. Ukończenie inwestycji planowane jest na marzec 2023 roku.

Modernizacja linii WN Płock-Sierpc