Energa kontynuuje projekt Smart Grid

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

W kaliskim oddziale firmy Energa Operator zakończono montaż 132 rozdzielnic w stacjach średnich napięć. Urządzenia te, wraz z zestawami telesterowania i modemami TETRA, pozwolą na zdalne monitorowanie parametrów energii elektrycznej oraz kierowanie pracą sieci średnich napięć. Zainstalowano je w ramach wdrażania projektu Smart Grid. Wartość całej inwestycji w rozwój inteligentnych sieci na terenie działania Energi to ponad 240 mln zł.

Energa kontynuuje projekt Smart Grid