Modernizacja sieci i GPZ-tów w kujawsko-pomorskim

| Gospodarka Aktualności

W ramach najnowszej inwestycji Energa-Operator zmodernizowała prawie 100 kilometrów sieci energetycznej, wymieniając słupy, przewody i doinstalowując rozłączniki oraz cztery Główne Punkty Zasilania - w Radziejowie, Piotrkowie Kujawskim, Lipnie i Rypinie - na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Wartość tego projektu przekroczyła 28 mln zł. Inwestycja przyczyni się do poprawy możliwości przesyłu energii elektrycznej, redukcji jej strat, zmniejszenia częstości i skrócenia przerw w jej dostawach, poprawiając bezpieczeństwo energetyczne na tym terenie. Zwiększy też potencjał przyłączeniowy OZE.

Modernizacja sieci i GPZ-tów w kujawsko-pomorskim