Energa-Operator z certyfikatem ISO 50001

| Gospodarka Aktualności

Energa-Operator uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 50001. Jest to międzynarodowy standard wyznaczający najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią. Wdrożenie jego wytycznych przynosi firmie licznie korzyści, m.in. zmniejszenie wydatków związanych z wykorzystaniem energii i potwierdzenie działań prośrodowiskowych, np. w celu spełnienia wymagań przetargowych.

Energa-Operator z certyfikatem ISO 50001