Nowe rozwiązania mechatroniczne dla fabryk przyszłości

| Gospodarka Aktualności

Platforma Smart MechatroniX firmy Bosch Rexroth łączy najlepsze w swojej klasie elementy techniki przemieszczeń liniowych, elektronikę i oprogramowanie. Pakiety Smart Function Kit umożliwiają szybkie i intuicyjne uruchamianie i konfigurację do obsługi różnych procesów, takich jak łączenie, prasowanie i manipulacja. Pierwsze pakiety rozwiązań mechatronicznych są już dostępne, a część z nich jest w fazie testów.

Nowe rozwiązania mechatroniczne dla fabryk przyszłości

Nowe rozwiązania to modułowe systemy, które można zainstalować w już istniejących maszynach. Działają w oparciu o zasadę podłącz i pracuj, polegającą na łączeniu wstępnie przygotowanych elementów mechanicznych i elektronicznych oraz oprogramowania. Wytrzymałe komponenty zapewniają długotrwałą i elastyczną eksploatację.

Firma Bosch Rexroth zaprezentowała pierwsze rozwiązanie mechatroniczne na targach w Hanowerze w 2019 roku. Był to modułowy zestaw narzędzi Smart Function Kit do zastosowań w prasowaniu i łączeniu elementów, który obejmuje siłownik elektromechaniczny, czujnik siły, silnik, serwonapęd, kontroler ruchu oraz pakiet oprogramowania umożliwiający intuicyjne uruchomienie i obsługę, a także wszechstronną analizę procesu.

W przygotowaniu jest obecnie drugi pakiet rozwiązań - Smart Function Kit do obsługi zadań w obszarze przenoszenia. Jest to system jedno- lub wieloosiowy z nowym sterowaniem i wstępnie zainstalowanym oprogramowaniem. Ten zestaw nadaje się do obsługi różnych zadań w obszarze przenoszenia, wymagających precyzyjnego i niezawodnego przemieszczania detali w określonej przestrzeni. Również w tym przypadku powiązany pakiet oprogramowania umożliwia działanie w trybie podłącz i pracuj.

Kolejnym aktualnie rozwijanym rozwiązaniem w ramach platformy Smart MechatroniX jest moduł kompensacji z aktywną funkcją pomiaru w sześciu stopniach swobody. Poprawia on precyzję robotów do manipulacji i otwiera nowe obszary zastosowania robotów w systemach kartezjańskich. Moduł Smart Flex Effector może być wykorzystywany w wielu zastosowaniach, na przykład łączeniu z niewielkimi tolerancjami, dokumentacji jakości, wykrywaniu centralnego punktu narzędzia lub kompensacji odchyłki położenia w kierunku x, y i z.

Więcej informacji o Smart MechatroniX: www.boschrexroth.com/smart-mechatronix.

źródło: Bosch