Przyszłość rynku przemysłowej tomografii komputerowej

| Gospodarka Aktualności

Według Grand View Research wartość światowego rynku przemysłowej tomografii komputerowej zwiększy się z 441 mln dolarów w 2020 roku do prawie 766 mln dolarów w roku 2028, co oznaczać będzie umiarkowany średni coroczny wzrost o 7,5%. Przyczyni się do tego przede wszystkim rosnąca popularność druku 3D - tomografia komputerowa jest wykorzystywana w badaniach nieniszczących jakości i wytrzymałości struktur wykonanych w ten sposób.

Przyszłość rynku przemysłowej tomografii komputerowej

Poza tym postęp w technologii tomografów pozytywnie wpływa na popularność tych urządzeń. Do tej pory największy udział w tytułowym rynku miał segment sprzętowy. Jednak ze względu na wysoki koszt zakupów w okresie objętym analizą będzie on rósł wolniej. Najszybciej będzie się rozwijał segment usług - by ograniczyć koszty coraz chętniej inspekcję tą metodą zleca się bowiem firmom zewnętrznym.