Przyszłość rynku maszyn do cięcia wodą

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku maszyn do cięcia wodą zwiększy się z około 1 mld dolarów w 2021 roku do 1,5 mld dolarów w 2026, co daje średnioroczny poziom wzrostu przekraczający 6%. Napędzać go będzie przede wszystkim upowszechnianie się tego typu maszyn w różnych gałęziach przemysłu, w których są cenione za liczne zalety w porównaniu z innymi metodami obróbki. Rozwój rynku cięcia wodą hamować będą głównie wysokie koszty eksploatacji specjalistycznych urządzeń.

Przyszłość rynku maszyn do cięcia wodą

Cięcie wodą pozwala na elastyczność w zakresie wycinania nieregularnych kształtów z różnych materiałów, obrabiane detale nie podlegają nagrzewaniu, a krawędzie uzyskują tak dobrą jakość, że nie jest potrzebna ich obróbka wykończeniowa.

Największy udział w tytułowym rynku będą miały maszyny do cięcia wodą ze ścierniwem i do cięcia 3D. Ich największym odbiorcą będzie przemysł motoryzacyjny.