Prognoza dla rynku kriogenicznych zaworów sterujących

| Gospodarka Aktualności

Według prognozy Insight Partners, wartość światowego rynku kriogenicznych zaworów sterujących zwiększy się z 2 mld dolarów w 2021 roku do 3 mld dolarów w roku 2028. Oznaczać to będzie stabilny średni coroczny wzrost o prawie 5%. Napędzać go będzie przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie na gazy techniczne, m.in. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, hutnictwie, górnictwie, ochronie środowiska, branży metalowej, w medycynie i branży farmaceutycznej.

Prognoza dla rynku kriogenicznych zaworów sterujących

Dzięki popularyzacji pływających instalacji do magazynowania i regazyfikacji, na wymienione zawory wzrośnie zapotrzebowanie również w transporcie oraz magazynowaniu skroplonych gazów, takich jak CNG i LNG. Popyt na zawory kriogeniczne będzie rósł także w branży naftowej, która w 2020 roku miała największy udział w tytułowym rynku, m. in. ze względu na popularyzację pływających punktów produkcji, przechowywania oraz załadunku ropy i gazu.