Wzrosty na rynku rozproszonych czujników światłowodowych

| Gospodarka Aktualności

Wartość globalnego rynku rozproszonych czujników światłowodowych zwiększy się z 0,9 mld dolarów w 2021 roku do 1,5 mld dolarów w roku 2026, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o 9,7%. Napędzać go będzie przede wszystkim rosnący popyt na tego typu sensory, m.in. w monitorowaniu rurociągów, odwiertów i zbiorników w przemyśle naftowym oraz stanu konstrukcji w infrastrukturze, a także w monitorowaniu i kontroli granic.

Wzrosty na rynku rozproszonych czujników światłowodowych

Czynnikiem sprzyjającym będzie też zaostrzanie przepisów dotyczących detekcji wycieków z rurociągów, które mogą zanieczyszczać środowisko. Z kolei głównym hamulcem będą wysokie wymagania w zakresie ostrożności i precyzji montażu tego rodzaju sensorów oraz ich wysoki koszt.