Rynek światłowodowych czujników temperatury będzie rósł o 11% rocznie

| Gospodarka Pomiary

Według Grand View Research wartość światowego rynku światłowodowych sensorów temperatury zwiększy się z 411 mln dolarów w 2018 roku do 850 mln w 2025, co oznaczać będzie znaczący wzrost o 11% rocznie. Ze względu na liczne zalety, w tym odporność na trudne warunki występujące w otoczeniu - na przykład wibracje oraz zaburzenia elektromagnetyczne - oraz nieiskrzenie i kompaktowość, są one cenione głównie w takich branżach, jak przemysł naftowy, energetyka, produkcja i infrastruktura, a także w systemach bezpieczeństwa.

Rynek światłowodowych czujników temperatury będzie rósł o 11% rocznie

W kolejnych latach największy udział w rynku tytułowych czujników będzie miała branża naftowa. Popyt w energetyce oraz infrastrukturze będzie się zwiększał w umiarkowanym tempie, zaś najszybciej zapotrzebowanie na nie będzie rosło w systemach bezpieczeństwa. Najszybciej będzie się rozwijał segment czujników ze światłowodami wielomodowymi, a głównym odbiorcą tytułowych sensorów będzie Ameryka Północna.