Kooperacja Enei i Politechniki Lubelskiej

| Gospodarka Aktualności

Enea i Politechnika Lubelska nawiązały współpracę. Specjaliści z tej firmy oraz pracownicy uczelni będą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe dotyczące ograniczenia ilości odpadów przemysłowych przez ich ponowne zagospodarowanie w procesach produkcyjnych. W planach jest między innymi opracowanie technologii utylizacji paneli fotowoltaicznych oraz metody zagospodarowania popiołów lotnych ze współspalania biomasy.

Kooperacja Enei i Politechniki Lubelskiej