Coraz bardziej cyfrowa "Bogdanka" zmierza w kierunku kopalni autonomicznej

| Gospodarka Aktualności

"Bogdanka", jako pierwsza kopalnia węgla kamiennego na świecie, opracowała, wdrożyła i uruchomiła wspólnie z firmą ABB oraz Akademią Górniczo-Hutniczą zintegrowany system predykcji i monitoringu całego kompleksu ścianowego. Jest to istotny krok w kierunku stworzenia autonomicznej kopalni przyszłości.

Coraz bardziej cyfrowa "Bogdanka" zmierza w kierunku kopalni autonomicznej

Kopalnia już od kilku lat rozwija system planowania produkcji oraz modelu geologicznego w 3D. Niedawno "Bogdanka" poszła o krok dalej, decydując się na wdrożenie rozwiązań IoT w mierzącej 7 km ścianie wydobywczej węgla kamiennego. Zastosowane rozwiązanie pozwala monitorować stan krytycznych urządzeń - silników, układów chłodzenia i hydrauliki czy też łożysk - a za pomocą odpowiednich algorytmów również przewidywać możliwość wystąpienia awarii.

Omawiane rozwiązanie bazuje na systemie DCS ABB Ability 800xA, który zbiera dane z rozproszonych układów monitoringu oraz z urządzeń kompleksu ścianowego. Do tego dochodzą dwa systemy ABB do analizy i zarządzania danymi: Knowledge Manager oraz Asset Vista Condition Monitoring for mining. Pierwszy z nich służy do określania wskaźników KPI w zakresie produkcji, analizy wykorzystania urządzeń, a także do długoterminowego archiwizowania danych. Drugi system monitoruje w czasie rzeczywistym stan techniczny maszyn i urządzeń, bazując na tysiącach zebranych sygnałów.

W "Bogdance" wdrożono również moduł ABB Ability Predictive Maintenance, który, na bazie technologii machine learning, wykrywa anomalie techniczne pojawiające się podczas eksploatacji. Pozwala to operatorom zareagować odpowiednio wcześnie i ograniczyć w ten sposób ryzyko wystąpienia awarii. Opiera się to na porównywaniu bieżących parametrów pracy maszyn i urządzeń (np. silników elektrycznych) oraz ich porównywaniu z parametrami znamionowymi, które traktowane są jako punkt odniesienia. Każda nieprawidłowość jest natychmiast wychwytywana i sygnalizowana.

Obecnie monitoringiem systemów ABB objęty jest kombajn ścianowy firmy Joy, przenośniki ścianowe i podścianowe, odstawa główna oraz kruszarka węgla, a także system kontroli jakości węgla. Można więc uznać, że monitorowany jest cały jeden kompleks wydobywczy. Do końca I kwartału 2022 roku systemem zostaną objęte kolejne dwa kompleksy, przez co w sumie trzy z czterech kompleksów wydobywczych "Bogdanki" znajdą się pod nadzorem systemów cyfrowych.