Umiarkowany wzrost na rynku systemów wentylacji w kopalniach

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Według Markets and Markets wartość globalnego rynku systemów wentylacji w kopalniach w latach 2019-2024 zwiększy się z 326 do 401 mln dolarów, co oznaczać będzie umiarkowany średni wzrost o nieco ponad 4% rocznie. Napędzać go będą przede wszystkim zaostrzające się wymogi dotyczące poprawy warunków pracy. W okresie objętym analizą najszybciej będzie się rozwijał segment usług, obejmujący instalację, testowanie oraz konserwację systemów wentylacji. Pod względem geograficznym z kolei, najszybsze wzrosty prognozowane są w regionie Azji oraz Pacyfiku, przede wszystkim dzięki rozwojowi górnictwa w Chinach, Australii i Indiach.

Umiarkowany wzrost na rynku systemów wentylacji w kopalniach

 

Zobacz również