Perspektywiczne i kryzysoodporne zawody inżynieryjne

| Gospodarka Aktualności

Z raportu "Kompetencje 4.0", który na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu przygotowało Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wynika, że specjalistów na rynku pracy i przemysłu można obecnie podzielić na dwie grupy, w zależności od formy wykonywanych obowiązków. W pierwszej znajdują się osoby realizujące zadania kreatywne, wymagające zindywidualizowanego podejścia, najczęściej związane z zarządzaniem technologiami. Natomiast druga grupa to pracownicy wykonujący prace rutynowe.

Perspektywiczne i kryzysoodporne zawody inżynieryjne

Zgodnie z analizą Cedefop, do 2025 roku spadek zatrudnienia dotknie właśnie drugą z tych grup. Obok robotników przemysłowych, zaliczają się do niej także wykwalifikowani pracownicy rolni, urzędnicy i sprzedawcy. Natomiast grupa zawodów wschodzących ciągle będzie rosnąć - do takich należą zawody inżynierskie. W tym obszarze pięć perspektywicznych specjalności to w szczególności:

  • inżynier produkcji/procesu w działach technologii przemysłowej (szczególnie w branży FMCG i farmacji),
  • automatyk i robotyk w dziale utrzymania ruchu (również analogiczne branże jak powyżej),
  • specjalista ds. elektrycznych i inżynier elektryk,
  • programista i tester (szczególnie w e-commerce),
  • logistyk i zakupowiec odpowiadający za zarządzanie łańcuchem dostaw.

Dodatkowo z obserwacji firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że postępująca automatyzacja zakładów produkcyjnych spowoduje, że wzrośnie zapotrzebowanie na stanowiska wysokospecjalistyczne. Chodzi o osoby, które łączą kompetencję z różnych obszarów, m.in. automatyki, elektroniki i IT. Już dziś firmy stale poszukują pracowników, takich jak automatycy, inżynierowie oraz specjaliści ds. utrzymania ruchu i elektrotechnicy.