Odsetek kobiet w zawodach inżynierskich jest ciągle niski, ale rośnie

| Gospodarka Aktualności

Z informacji podanej przez firmę Bergman Engineering wynika, że zatrudnienie kobiet na stanowiskach inżynierskich w największych przedsiębiorstwach w Polsce wynosi około 15%. Kobiety, które realizują się na stanowiskach inżynierskich czy w branży high-tech, pochodzą zazwyczaj z dużego lub średniego miasta, mają po 25-45 lat i posiadają wykształcenie wyższe, choć w 53% nie jest ono tożsame z wykonywanym przez nie zawodem.

Odsetek kobiet w zawodach inżynierskich jest ciągle niski, ale rośnie

Pracę zaczynają zwykle przed ukończeniem studiów (73%), zatrudnione są na pełny etat na czas nieokreślony (informacje za raportem „Smart Portret – Profesjonalistka High Tech 2020” wg Perspektywy Women in Tech).

Sytuacja na rynku pracy zmienia się i udział kobiet w branżach technicznych z roku na rok rośnie. Początkowo zwiększyło się zatrudnienie kobiet w budownictwie, szczególnie w działach projektowych na stanowiskach inżynier i projektant, gdzie duże znaczenie mają dokładność i skrupulatność. W dalszej kolejności różnorodność struktury docenili pracodawcy z obszaru logistyki i firm produkcyjnych. Z kolei średnia wynagrodzeń kobiet wynosi 5629 zł wobec 7255 zł mężczyzn. Poziom zarobków naturalnie uzależniony jest od branży, stażu pracy czy miejsca zatrudnienia.