Umowa partnerska E+H i Grupy Azoty Automatyka

| Gospodarka Aktualności

Endress+Hauser Polska oraz Grupa Azoty Automatyka podpisały ramową umowę o partnerstwie. Określa ona zasady współpracy firm w kluczowych obszarach działalności, w tym obejmuje politykę cenową, określa warunki płatności oraz gwarancji. Przedsiębiorstwa zobowiązały się również do wzajemnej wymiany informacji na temat inwestycji i wspólnych szans sprzedażowych.

Umowa partnerska E+H i Grupy Azoty Automatyka