Endress+Hauser otrzymał akredytację w zakresie wzorcowania urządzeń pomiarowych

| Gospodarka Pomiary

Firma Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. otrzymała akredytację ISO17025 Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie wzorcowania przepływomierzy masowych, przetworników ciśnienia i temperatury. Dzięki temu Endress+Hauser Polska jest pierwszym w Polsce podmiotem mogącym wykonać dla klientów akredytowane wzorcowania przepływomierzy masowych w miejscu ich zainstalowania. Ponadto akredytacja otwiera przed firmą nowe rynki, m.in. w branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej i spożywczej.

Endress+Hauser otrzymał akredytację w zakresie wzorcowania urządzeń pomiarowych

Akredytacja ISO17025 dla polskiego oddziału Endress+Hauser jest najwyższą dostępną na rynku formą potwierdzenia jakości wzorcowań. To stwierdzenie zgodności systemu zarządzania z określoną normą i jednocześnie długotrwałe, formalne postępowanie, w którym upoważniona jednostka - w Polsce tylko Polskie Centrum Akredytacji - wydaje pisemne oświadczenie, że laboratorium wzorcujące zaimplementowało odpowiedni system zarządzania i ma kompetencje w zakresie wykonywania określonych wzorcowań.

źródło: Endress+Hauser

Zobacz również