Dobry rok firmy Endress+Hauser

| Gospodarka Aktualności

Rok 2022 upłynął firmie Endress+Hauser Polska pod znakiem stabilnego wzrostu. Wpływy z zamówień zwiększyły się o 20,6% w porównaniu do 2021 roku, a sprzedaż wzrosła o 8,85%, do 206,42 mln złotych. Nieznacznie obniżył się zysk netto – o 4,2%. Ubiegły rok to również inwestowanie w kadrę i wykwalifikowanych pracowników.

Dobry rok firmy Endress+Hauser

Inwestycje globalne Grupy Endress+Hauser

Grupa Endress+Hauser w 2022 r. zainwestowała 240,5 mln euro w nowe budynki i maszyny, tj. o 24,7% więcej niż rok wcześniej. W ciągu ostatnich pięciu lat wydatki na infrastrukturę wyniosły ponad 1 mld euro. Obecnie realizowane są projekty o wartości około 500 mln euro. Cztery największe dotyczą rozbudowy i modernizacji centrów produkcyjnych w Maulburgu i Jenie (Niemcy), w Suzhou (Chiny) oraz w Greenwood (USA).

W 2022 r. Grupa Endress+Hauser wprowadziła na światowy rynek 43 nowe produkty, spośród których 18 sprzedawanych jest w Polsce. Na badania i rozwój wydała 242,4 mln euro – około 7,2% sprzedaży – czyli o 13,6% więcej niż w roku 2021. Ponadto po raz pierwszy zgłosiła aż 235 patentów w urzędach patentowych na całym świecie.

W bieżącym roku Endress+Hauser obchodzi 70-lecie działalności i liczy na utrzymanie wyników finansowych z roku 2022 r., kiedy to liczba zamówień przychodzących rosła o 8 pkt. procentowych szybciej niż sprzedaż. W pierwszym kwartale 2023 r. utrzymano tę tendencję. Grupa spodziewa się spowolnienia w drugiej połowie roku, nadal jednak dla całego roku przewiduje dwucyfrowy wzrost i planuje utworzenie 500 nowych miejsc pracy. Szwajcarski producent zatrudnia blisko 16 tys. pracowników w 125 krajach świata.

Endress+Hauser Polska - wsparcie dla edukacji

Firma zakłada, że 5% miejsc pracy w całej Grupie będzie przeznaczonych dla stażystów, praktykantów oraz studentów. W ubiegłym roku Endress+Hauser Polska zacieśnił współpracę z Politechniką Wrocławską, czego efektem było m.in. stworzenie kursu „Pomiary przemysłowe z elementami technologii IIoT oraz Industry 4.0” na studiach podyplomowych na kierunku Mechatronika Przemysłowa. Dodatkowo we wrocławskim Showroomie przeprowadzono w 2022 r. 20 szkoleń dotyczących najnowocześniejszych technologii i procesów pomiarowych, w których wzięło udział łącznie ponad 200 osób.

źródło: Endress+Hauser