Współpraca Endress+Hauser z Politechniką Wrocławską

| Gospodarka Przemysł 4.0

Pracownicy polskiego oddziału firmy Endress+Hauser od marca prowadzą na Politechnice Wrocławskiej zajęcia w ramach studiów podyplomowych na kierunku Mechatronika przemysłowa.

Współpraca Endress+Hauser z Politechniką Wrocławską

Celem 20-godzinnego kursu "Pomiary przemysłowe z elementami technologii IIoT oraz Industry 4.0" jest zwiększenie wiedzy słuchaczy w zakresie powszechnie stosowanych, automatycznych pomiarów wielkości fizycznych i fizykochemicznych bezpośrednio w procesie technologicznym lub produkcyjnym. Studenci poznają także cele wdrażania pomiarów, takie jak sterowanie automatyczne, kontrola jakości bezpośrednio w procesie produkcyjnym, rozliczenia z kontrahentami i jednostkami ochrony środowiska czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Poszczególne moduły kursu prowadzą wykwalifikowani inżynierowie: menadżerowie produktu, inżynierowie serwisu, jak również kadra kierownicza Endress+Hauser. Zajęcia odbywają się we wrocławskiej siedzibie firmy, m.in. w przestrzeni showroom, gdzie słuchacze biorą udział w ćwiczeniach warsztatowych z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych producenta.