Endress+Hauser w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru

| Gospodarka Aktualności

Firma Endress+Hauser dołączyła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, zrzeszająca przedstawicieli przemysłu, nauki, władz, sektora prywatnego. Jej celem jest wspieranie rozwoju oraz wdrażania konkurencyjnych technologii wodorowych w Europie, które - stanowiąc alternatywę dla paliw kopalnych - pozwolą osiągnąć neutralność pod względem emisji w wielu sektorach przemysłu.

Endress+Hauser w Europejskim Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru