Rynek maszyn do pakowania wyrobów farmaceutycznych - 12 mld dolarów w 2027 roku

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Markets and Makerts, wartość globalnego rynku maszyn do pakowania wyrobów farmaceutycznych zwiększy się z 8 mld dolarów w 2022 roku do 12 mld dolarów w 2027, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o 7%. Napędzać go będzie rosnąca sprzedaż leków bez recepty, wprowadzanie norm dotyczących opakowań, w tym tych mających zapobiegać ich fałszerstwom, oraz rosnący popyt na zintegrowany i elastyczny sprzęt do pakowania. Główne czynniki hamujące to z kolei dostępność maszyn z odzysku i duży koszt nowych maszyn pakujących.

Rynek maszyn do pakowania wyrobów farmaceutycznych - 12 mld dolarów w 2027 roku

Największy udział w tytułowym rynku, w okresie objętym analizą, utrzyma sprzęt do pakowania jednostkowego, zaś pod względem rodzaju leku - maszyny do pakowania płynów. Głównym odbiorcą regionalnym będzie Europa, gdzie wzrostowi popytu sprzyja m.in. dążenie firm farmaceutycznych do dywersyfikacji asortymentu oraz zmiany regulacyjne zmuszające do wymiany starszego sprzętu na nowy.