Wzrosty na rynku kontroli jakości w branży farmaceutycznej

| Gospodarka Aktualności

Według Market Research Future światowy rynek rozwiązań w zakresie kontroli jakości w produkcji farmaceutycznej odnotuje znaczący wzrost, o ponad 12% rocznie, aż do roku 2027, kiedy jego wartość przekroczy 9,5 mld dolarów. Przyczyni się do tego przede wszystkim epidemia Covid-19 i rozwój tytułowej branży.

Wzrosty na rynku kontroli jakości w branży farmaceutycznej

Wśród czynników sprzyjających wymienia się także wprowadzanie nowych produktów, wysokie nakłady na badania i rozwój, szybki postęp technologiczny oraz zmiany w politykach lekowych oraz przepisach. Hamować rozwój rynku rozwiązań w zakresie kontroli jakości w tym zastosowaniu mogą z kolei ewentualne problemy techniczne.

Dotychczas największy udział miały w nim obie Ameryki. W okresie objętym analizą będzie się on natomiast najdynamiczniej rozwijał w regionie Azji i Pacyfiku - dzięki rosnącym w tym rejonie inwestycjom w R&D.

Zobacz również