Przyszłość rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków branży spożywczej

| Gospodarka Aktualności

Jak prognozuje Meticulous Research, w 2022 roku największy udział w tytułowym rynku będzie miał segment oczyszczania ścieków, pod względem rodzaju usług – projektowe, inżynieryjne oraz budowlane, z uwagi na asortyment – segment mięsa, drobiu, owoców morza, a  w przypadku części świata – region Azji i Pacyfiku. Globalnie wartość omawianego rynku będzie stale rosła, aż w 2032 roku przekroczy 78 mld dolarów, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o prawie 7%.

Przyszłość rynku uzdatniania wody i oczyszczania ścieków branży spożywczej

Rynek uzdatniania wody i oczyszczania ścieków branży spożywczej napędzać będzie przede wszystkim duże zużycie wody w tej branży, dążenie do poprawy efektywności wykorzystywania tego surowca, duże stężenie substancji organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń w ściekach spożywczych oraz rygorystyczne normy czystości w tej branży. Hamować go może z kolei głównie starzenie się oraz degradacja istniejącej infrastruktury.