Rynek robotów przemysłowych będzie rósł o 11% rocznie

| Gospodarka Roboty

Jak przewiduje Fortune Business Insights, wartość światowego rynku robotów przemysłowych zwiększy się z blisko 17 mld dolarów w 2022 roku do prawie 36 mld dolarów w roku 2029, co oznaczać będzie znaczący średni coroczny wzrost o 11%. Sprzyjać mu będą przede wszystkim: wzrost wydatków na automatyzację produkcji, rozwój inteligentnych fabryk, handlu elektronicznego i logistyki, wzrost świadomości i zaostrzanie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracowników, rozwój robotyki (wykorzystanie sztucznej inteligencji, zaawansowanych czujników), rosnący popyt w branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej oraz elektronice użytkowej. Głównym czynnikiem hamującym będą z kolei duże koszty początkowe.

Rynek robotów przemysłowych będzie rósł o 11% rocznie

Największy udział w tytułowym rynku mają obecnie roboty przegubowe. Także w okresie objętym analizą popyt na nie będzie wzrastał najszybciej. Główną aplikacją będzie przenoszenie ładunków, chociaż w okresie prognozy zwiększy się również ich zastosowanie w montażu i spawaniu. Popyt na roboty przemysłowe rosnąć będzie zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, opiece zdrowotnej, branży motoryzacyjnej. Największy udział w tytułowym rynku będzie miał region Azji i Pacyfiku, ze względu na rozwój automatyzacji w Japonii, Chinach, Indiach.