Przyszłość enkoderów optycznych

| Gospodarka Pomiary

Enkodery optyczne są od wielu lat popularnym wyborem na rynku sterowania ruchem. Składają się one z emitera LED i fotodetektorów umieszczonych po przeciwnych stronach dysku kodującego.

Przyszłość enkoderów optycznych

Według Digital Journal rynek enkoderów optycznych w 2022 roku osiągnie wartość 240 mln dolarów. W 2028 roku wartość rynku wzrośnie do 252,2 mln dolarów. Roczna stopa wzrostu w okresie prognozy (2022-2028) ma utrzymać się na poziomie 6,6%.

źródło: Digital Journal