Wzrośnie wartość rynku detektorów dymu

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Jak prognozuje Markets and Markets, wartość globalnego rynku detektorów dymu zwiększy się z 2 mld dolarów w 2022 roku do ponad 3 mld dolarów w roku 2027 roku, co oznaczać będzie stabilny średni coroczny wzrost o 8%. Sprzyjać temu będzie przede wszystkim postęp technologiczny w zakresie czujek dymu, rosnące zapotrzebowanie na inteligentne detektory i wsparcie oraz przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymuszające ich instalację w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych.

Wzrośnie wartość rynku detektorów dymu

Czynnikiem hamującym będzie wysoki koszt wymiany tradycyjnych detektorów dymu na czujki inteligentne. Wyzwaniem dla tytułowego rynku będą też trudności w utylizacji detektorów dymu, głównie jonizacyjnych, zawierających materiał radioaktywny.

Największy udział w rynku będą miały sensory fotoelektryczne, a pod względem zasilania – urządzenia na baterie. Głównym odbiorcą będzie rynek europejski.