Tajwan wzmocni współpracę z Wielką Brytanią w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

| Gospodarka Aktualności

Rząd Tajwanu zacieśni współpracę z brytyjskimi agencjami rządowymi i przedsiębiorstwami w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych. Mając na celu osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto w 2050 r., rząd Tajwanu zaproponował mapę drogową oraz 12 strategicznych działań, zgodnych z polityką, planami i metodami realizacji zawartymi w mapie drogowej.

Tajwan wzmocni współpracę z Wielką Brytanią w zakresie morskiej energetyki wiatrowej

Niedawna, czwarta edycja UK-Taiwan Energy Dialogue skupiła się na współpracy dwustronnej w zakresie tworzenia portów wykorzystywanych do rozwoju morskich farm wiatrowych, eksploatacji i konserwacji morskich turbin wiatrowych oraz roli energii z biomasy w redukcji emisji dwutlenku węgla, a także na podejściu do jego zerowej emisji. Wielka Brytania jest liderem w rozwoju morskich farm wiatrowych i przechodzeniu na zerową emisję CO2. Na Tajwanie 36 brytyjskich przedsiębiorstw utworzyło bazy operacyjne specjalnie dla biznesu związanego z rozwojem morskich farm wiatrowych.

Tajwańskie ministerstwo gospodarki zaplanowało na czwarty kwartał 2022 r. budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3 GW, z planem ich rozwoju na lata 2026-2027. Poza tym planuje też utworzenie baz dla prefabrykatów, obsługi i konserwacji morskich turbin w porcie Taichung, w środkowym Tajwanie i w porcie Anping, na południu Tajwanu.

Ponieważ badania w dziedzinie nauk morskich i inżynierii sprzyjają rozwojowi morskich farm wiatrowych, Ministerstwo Nauki i Technologii wraz z Radą ds. Oceanów (Ocean Affairs Council) pomogły organizacjom akademickim w stworzeniu Tajwańskiego Związku Oceanicznego, dążącego do pobudzenia rozwoju i rozszerzania zastosowań technologii morskich.

źródło: DigiTimes