Kolejny etap prac nad buforem energetycznym

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Enea Operator razem z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym rozpoczęła realizację trzeciego z pięciu etapów zainaugurowanego w 2021 roku projektu, którego celem jest budowa wodorowego bufora energetycznego. Będzie on magazynował i stabilizował pracę sieci energetycznej, wykorzystując zielony wodór pozyskany z instalacji OZE. Na obecnym etapie Enea Operator, na podstawie badań przeprowadzonych przez uczelnie wyższe, wybuduje prototyp bufora. Zostanie on zamontowany w GPZ Łobez, w województwie  zachodniopomorskim.

Kolejny etap prac nad buforem energetycznym