Umiarkowany wzrost na rynku elektronicznych wag przemysłowych

| Gospodarka Pomiary

Według Future Market Insights, wartość globalnego rynku elektronicznych wag przemysłowych w 2022 roku wyniosła 2 mld dolarów, a w 2032 osiągnie 4 mld dolarów, co oznaczać będzie średni wzrost o 5% rocznie. Sprzyjać temu będą głównie liczne zalety, jak duża dokładność wag, zakres pomiarowy, prosta kalibracja czy łatwość odczytu wyniku, a także postępująca automatyzacja produkcji, większe koszty pracy i problemy z obsługą wag ręcznych, mniejsze nakłady pracy oraz szybsze ważenie za pomocą wag automatycznych i dostępność wag jednocześnie dozujących.

Umiarkowany wzrost na rynku elektronicznych wag przemysłowych

Czynnikiem hamującym będzie konieczność podłączenia wag elektronicznych do zasilania, co zwiększa koszty eksploatacyjne. Największym rynkiem tych urządzeń będzie Ameryka Północna, najszybciej popyt na nie ma natomiast rosnąć w regionie Azji i Pacyfiku.