Duże wzrosty na rynku czujników TOF

| Gospodarka Pomiary

Według Allied Market Research wartość światowego rynku czujników TOF (Time Of Flight), wyznaczających odległość na podstawie pomiaru czasu przelotu impulsu świetlnego między nadajnikiem i obiektem, wyniosła w 2021 roku prawie 3 mld dolarów. Największą popularnością cieszyły się sensory TOF typu pośredniego. Głównym ich zastosowaniem były skanery LiDAR, a największym odbiorcą - elektronika użytkowa.

Duże wzrosty na rynku czujników TOF

W przyszłości rynek ten czekają duże wzrosty na poziomie 17% rocznie, aż do roku 2031, kiedy to jego wartość sięgnie 13 mld dolarów. Przyczynią się do tego: upowszechnianie się technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, rozwój technik skanowania, obrazowania 3D i uwierzytelniania biometrycznego, a także popularyzacja robotyki oraz systemów wizyjnych w różnych gałęziach przemysłu.