Enea Operator szkoli w VR

| Gospodarka Aktualności

Enea Operator opracowuje system wirtualnej rzeczywistości do prowadzenia szkoleń pracowników służb technicznych. Pierwsze kursy w tej technologii już się odbyły. Skorzystano w nich z już zaimplementowanych interaktywnych scenariuszy szkoleniowych dla wybranych głównych punktów zasilających, stacji średniego napięcia i ośrodka szkoleniowego prac pod napięciem. System będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne scenariusze i modele obiektów infrastruktury energetycznej. Wartość projektu przekracza 6 mln zł.

Enea Operator szkoli w VR